Het-Hanze-huis-logo.png

Drop van Het Hanze Huis 

Drop wordt gemaakt door middel van het sap uit de zoethoutwortel (Glycyrrhiza glabra). Deze plant is te vinden in Zuid-Europa en Klein-Azie. Zoethout wordt al eeuwen als medicijn tegen keel- en maagproblemen of als dorstlesser gebruikt. In 1731 is de Italiaan Giorgio Amarelli erin geslaagd het sap uit de zoethoutwortel tot drop te verwerken. Doordat de Engelse apotheker George Dunhill in 1760 als eerste suiker toevoegt aan de drop, wordt de drop minder bitter. Vanaf dat moment is drop behalve medicijn ook een lekkernij. In de loop van de 18e eeuw worden vrachtladingen Italiaanse en Spaanse drop aangeboden op veilingen in Nederland. Het is niet duidelijk wanneer gestart is met de eerste dropfabriek in Nederland. Waarschijnlijk is De Stoomfabriek voor Drop en Suikerwerken van Van Voornveld (Venco) de eerste dropfabriek van Nederland. De fabriek wordt opgestart in 1878 aan Spuistraat 145 te Amsterdam. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche taal wordt drop sinds 1746 al gebruikt. Drop is het meest bekende en populairste snoepgoed van Nederland. Ongeveer 20% van de omzet van snoepgoed in Nederland wordt behaald uit drop. Daarnaast is Nederland ondertussen de grootste fabrikant van drop in de EU, met ongeveer eenderde van de productie. Nederlanders eten ongeveer 2 kg drop per persoon per jaar!

Het Hanze Huis Licorice products              

Licorice is made by the juice of the licorice root (Glycyrrhiza glabra). Licorice roots is used as a medicine for throat complaints, an upset stomach and again thirst for centuries. In 1731 the Italian Giorgio Amarelli invented licorice by processing the juice of the licorice root to the basic licorice products we know nowadays. The English pharmacist George Dunhill was the first who added sugar to the licorice in 1760. The result was a less bitter candy. From that moment on licorice isn’t only a medicine, but also a delicacy. In the course of the 18th century, shiploads of Italian and Spanish licorice were traded at auctions in the Netherlands. It isn’t clear when the first Dutch licorice company started. Probably ‘De Stoomfabriek voor Drop en Suikerwerken’ of Van Voornveld (Venco) was the first. This company started in 1878 at Spuistraat 145 in Amsterdam. The Dictionary of Dutch Language tells us the word ‘drop’ is used since 1746. Drop is the most well-known and most popular candy of the Netherlands. About 20% of the turnover of candy in the Netherlands is obtained from licorice. Meanwhile the Netherlands are the largest manufacturer of licorice in the EU, with about one third of the production. Dutch people eat about 2kg licorice per person per year!