Het-Hanze-huis-logo.png

Edelzalf van Apotheek Venema uit Hanzestad Groningen

Edelzalf is een wonderbaarlijk product dat bijzonder goed werkt bij rode babybillen (luieruitslag of -eczeem) en bij kloven in handen en vingers. Het recept is al ruim 150 jaar oud. Edelzalf is een modern en veilig preparaat. De edelzalf wordt nog steeds op de ambachtelijke manier in eigen huis gemaakt. Aptheek Venema is niet alleen de oudste apotheek van Groningen, maar ook het oudste bedrijf van het Noorden. Sinds 1782 tot 2012 was het bedrijf onafgebroken gevestigd op het adres A-Kerkhof 17 .In 2013 is de apotheek verhuisd naar het Kwinkenplein   De geschiedenis van de oude apotheek gaat terug tot 1782. In dat jaar begon de "apothecar" Laurens Stratingh een apotheek op nummer 17.  Hij  huurde het huis de eerste twee jaar van de vorige eigenaar, Jan Camphuis, een makelaar in koffie. Stratingh was opvoeder van een beroemde neef, Sibrandus Stratingh. Deze voerde het beheer na het terugtreden van zijn oom in 1809 tot zijn hoogleraar- schap in 1823. Vervolgens kwam de apotheek in handen van familie Van Wermeskerken: Vader Petrus Hermanus en zoon Wouter Schull. In de daarop volgende periode was Sytse Sybes Smeding de apotheker. In 1932 werd Smeding opgevolgd door Jan Jacobus Venema, die de apotheek in 1973 op zijn beurt overdroeg aan zoon Frank Jacobus. Maatschapsgenote sinds 1984 was de apotheker Gerrie Verdenius. Na een samenwerking van 25 jaar droeg Frank Venema in 1997 zijn aandeel in Apotheek Venema over aan Gerrie Verdenius. Gerrie werd bijgestaan door Dirk Stobbe.


Salve from pharmacy Venema from the Hanseatic city  of Groningen

This salve, in Dutch called “Edelzalf”(precious salve), is an excellent product to use for irritated, red baby buttocks or for cleaves on the hands and fingers. The recipe of the salve is over 150 years old. The salve is a modern and safe product and is still made traditionally at the pharmacy. Pharmacy Venema is not only the oldest pharmacy of Groningen but is also the oldest company of the North of The Netherlands. From 1782 untill 2012 the pharmacy was located at the A-Kerkhof 17. In 2013 Venema moved to the Kwinkenplein in Groningen. The pharmacy was founded by pharmacist Laurens Stratingh in 1782. He rented the pharmacy  for 2 year from the previous owner Jan Camphuis, a coffee broker. Stratingh took care of his famous nephew, chemist Sibrandus Stratingh. He took over the company in 1809 after his uncle resigned until Sibrandus became a professor in 1823. After 25 years Frank Venema handed over his part of the pharmacy to Gerri Verdenius. Gerrie was assisted by Dirk Stobbe. In 2002 the pharmacy was in the hands of Mark Fransen, who is still leading the pharmacy.

Balsam aus der Apotheke Venema in Groningen 
Dieses Balsam ist ein Wundermittel für beanspruchte und trockene Haut von Erwachsenen, sowie Kindern. Das Rezept ist mehr als 150 Jahre alt noch immer in Besitz der Apotheke Veenma aus Groningen. Es ist nicht nur die älteste Apotheke von Groningen, sondern auch die älteste Firma im Norden der Niederlande. Von 1782 bis 2012 war die Apotheke am A-Kerkhof 17 in Groningen zu finden, 2013 sind sie dann jedoch in die Kwinkenplein umgezogen. Die Geschichte geht zurück ins Jahr 1782, als der  Apotheker Laurens Stratingh eröffnete seine Apotheke am A-Kerkhof 17 eröffnete. Seitdem ist die Apotheke in Familienhand geblieben und wird heutzutage von Mark Fransen unter dem selben Namen geleitet. HHH150
Edelzalf, oud Groninger recept van 150 jaar oud. Te gebruiken bij rode babybillen, schrale huid, eczeem, kloven etc.
12.50