Het-Hanze-huis-logo.png

Edelzalf van Apotheek Venema uit Hanzestad Groningen

Edelzalf is een wonderbaarlijk product dat bijzonder goed werkt bij rode babybillen (luieruitslag of -eczeem) en bij kloven in handen en vingers. Het recept is al ruim 150 jaar oud. Edelzalf is een modern en veilig preparaat. De edelzalf wordt nog steeds op de ambachtelijke manier in eigen huis gemaakt. Aptheek Venema is niet alleen de oudste apotheek van Groningen, maar ook het oudste bedrijf van het Noorden. Sinds 1782 tot 2012 was het bedrijf onafgebroken gevestigd op het adres A-Kerkhof 17 .In 2013 is de apotheek verhuisd naar het Kwinkenplein   De geschiedenis van de oude apotheek gaat terug tot 1782. In dat jaar begon de "apothecar" Laurens Stratingh een apotheek op nummer 17.  Hij  huurde het huis de eerste twee jaar van de vorige eigenaar, Jan Camphuis, een makelaar in koffie. Stratingh was opvoeder van een beroemde neef, Sibrandus Stratingh. Deze voerde het beheer na het terugtreden van zijn oom in 1809 tot zijn hoogleraar- schap in 1823. Vervolgens kwam de apotheek in handen van familie Van Wermeskerken: Vader Petrus Hermanus en zoon Wouter Schull. In de daarop volgende periode was Sytse Sybes Smeding de apotheker. In 1932 werd Smeding opgevolgd door Jan Jacobus Venema, die de apotheek in 1973 op zijn beurt overdroeg aan zoon Frank Jacobus. Maatschapsgenote sinds 1984 was de apotheker Gerrie Verdenius. Na een samenwerking van 25 jaar droeg Frank Venema in 1997 zijn aandeel in Apotheek Venema over aan Gerrie Verdenius. Gerrie werd bijgestaan door Dirk Stobbe.

 

Edelzalf Apotheek Venema Groningen sinds 1782
Edelzalf Apotheek Venema Groningen sinds  1782  Het wordt toegepast tegen onder meer luieruitslag, schaafwonden en kloofjes in handen. .. Lees meer
€ 12.50